فلوئید رطوبت رسان و مات کننده بایومارین
Aqua Detox
مات کننده پوست، متعادل کننده چربی ویتامینه، مرطوب کننده، افزایش الاستیسیته پوست

  • مات کننده پوست، متعادل کننده چربی
  • ویتامینه، مرطوب کننده، افزایش الاستیسیته پوست

قیمت : 288,700 تومان


مشاهده در : | مشاهده در : |
بالا

<ul> <li dir="rtl" style="text-align: right;">مات کننده پوست، متعادل کننده چربی</li> <li dir="rtl" style="text-align: right;"><span dir="RTL">ویتامینه، مرطوب کننده، افزایش الاستیسیته پوست</span></li> </ul>