بهبود زندگی با مدیتیشن

تاریخ انتشار مقاله [12:19] 1396/08/08
بهبود زندگی با مدیتیشن

هدف مراقبه این است که ذهن ما آرام باشد. اگر ذهن ما آرام باشد، ما از نگرانی و ناراحتی ذهنی آزاد می شویم و لذا س...

یوگا و آرامش ذهن و اعصاب (قسمت سوم)

تاریخ انتشار مقاله [12:59] 1395/12/23
یوگا و آرامش ذهن و اعصاب (قسمت سوم)

تنفس صحیح آن قدر در آرامش و تمرکز مؤثراست که تمام تمرینات ارائه شده در این فصل به یک طرف و تمرین تنفس صحیح هم...

بالا

آخرین مقالات خواندنی و علمی در سایت بایومارین ، مقاله های جالب درباره ی سبک زندگی